Do sportu potrzebna jest wytrwałość, motywacja i cel